top of page

Fysioterapi

Fysioterapeuter er sentrale i det norske helsevesenet og finnes både ved sykehus, kommunalt og privat. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er et viktig grunnlag i behandlingen. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjon ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak.

Fysioterapi

Vi på fjellhamarklinikken samarbeider tett med andre helseprofesjoner. Ved en undersøkelse vil vi alltid vurdere hvilken profesjon som kan hjelpe deg best. Dette gjør at du kan være trygg på at du får optimal behandlingen for ditt unike tilfelle.

Dette er noen av områdene du kan gå til en fysioterapeut for:
 • Hodepine og migrene

 • Svimmelhet

 • Kjeveplager: Smerter, klikk

 • Nakkeplager: Akutt kink, stivhet, prolaps

 • Skulderplager: Myalgier, impingement, rotator cuff tendinose

 • Armplager: Tennisalbue, slitasjegikt i håndledd og fingre

 • Ryggplager: Hekseskudd/akutte smerter, lumbago, prolaps, isjias, spinal stenose

 • Smerter mellom skulderbladene

 • Brystsmerter

 • Bekkenplager: Bekkenleddssmerter og bekkenbunnsplager

 • Hofte- og lyskeplager

 • Kneplager: Meniskskader, leddbåndskader, artrose

 • Fotplager: Akillessenesmerter, plantar fascitt, artrose i ankel, fot og tær

 • Idrettsskader

Hva gjør en fysioterapeut?

 

Undersøkelser

Hos Fjellhamarklinikken vil en behandling hos fysioterapeut alltid starte med en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering som legger grunnlag for den videre behandlingen. Dette innebærer kartlegging av sykehistorie, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon (arbeid, aktivitetsnivå etc.). Ut av dette blir det satt en diagnose og dannet konkrete mål og delmål for behandlingen.

Hvis fysioterapeuten trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene, samarbeider vi tett med fastlege som kan henvise til røntgen/CT/MR eller legespesialist.

Behandling og forebygging

Fysioterapibehandlingen er basert på funn fra undersøkelsen. En moderne fysioterapeut bruker flere ulike tilnærminger i en behandlingssituasjon og behandlingen er tilpasset pasientens unike behov. Behandling kan for eksempel være bløtvevsbehandling, individuelt tilpasset trenings- og/eller rehabiliteringsopplegg, veiledning m.m. Det legges også vekt på forebyggende råd og veiledning. Dette innebærer bl.a. tips mot smerte, tilrettelegging av arbeidsplass og justering av aktivitet m.m.

Trenger du henvisning?

Nei, du trenger ikke henvisning for å komme til fysioterapeut. Vi har korte ventelister.

bottom of page